นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร ม.10 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โรงเรียน ตชด.บ้านพันวาล ม.11 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Built Process