นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียน ตชด.กอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Built Process