นิเทศตรวจเยี่ยม

Event Description

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี หมู่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

 

Built Process