กก.ตชด.จัดค่ายวิชาการ O-NET ยกระดับการศึกษา

o-net

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ กก.ตชด.41 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 โดยมี พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล รอง ผกก.ตชด.41 เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ