โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

visiting-supervision-63

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี