ตำรวจตระเวนชายแดน  
     
  ผกก.ตชด.๔๑  
ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน
     
รอง ผกก.ตชด.๔๑ รอง ผกก.ตชด.๔๑ รอง ผกก.ตชด.๔๑