ติดต่อสอบถาม
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 07764 1507
เบอร์โทรสาร 07764 1507

แผนที่การเดินทาง