ผืนแผ่นดินทอง

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ตร. โดย บช.ตชด. และ ทอ. จัดทำละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “ผืนแผ่นดินทอง”และ “รอยพระยุคลบาท” โดยละครเรื่อง “ผืนแผ่นดินทอง” สื่อถึงความเสียสละของ 

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ตร. โดย บช.ตชด. และ ทอ. จัดทำละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “ผืนแผ่นดินทอง”และ “รอยพระยุคลบาท” โดยละครเรื่อง "ผืนแผ่นดินทอง" สื่อถึงความเสียสละของ ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย แสดงนำโดย พ.ต.ท.จตุรวิทย์ คชน่วม และพ.ต.ท.หญิง พญ. อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล (หมอแอร์) ร่วมกับกำลังพลของ กก.ตชด.๑๒ ออกอากาศทางช่อง ๑๑ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. …..จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อร่วมชมละครในวันและเวลาดังกล่าว

โพสต์โดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014