รร.ตชด.บ้านสวนเพชร และรร.ตชด.สิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่ในพื้นที่ “อำเภอละแม” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 4 องค์การบริหารส่วนตำบล
คำขวัญของอำเภอละแม : “หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ำตกจำปูน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ำแร่แลถ้ำเขาพลู ดูแข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้”

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
     ที่ตั้ง : ตำบลละแมตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอละแม อยู่ห่างจากอำเภอละแมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรประมาณ 100 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
           ทิศเหนือ ต . ทุ่งคาวัด , ต . ทุ่งหลวงและ ต . นาพญา อ . หลังสวน
           ทิศใต้ ต . สวนแตงและ ต . คันธุลี อ . ท่าชนะ จ . สุราษฎร์ธานี
           ทิศตะวันออก ทะเลอ่าวไทย
           ทิศตะวันตก เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อ อ . พะโต๊ะ
     เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 170.5 ตารางกิโลเมตร จำนวน 106,562.5 ไร่
     ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นที่ราบบริเวณชายฝั่ง ที่ราบสูงในเขตตอนกลางและเป็นที่ราบสูงสลับซับซ้อน
     สภาพภูมิอากาศ :  
     ประชากร :