เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๓ ครูใหญ่พร้อมคณะครูลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง พร้อมแนะนำการใช้สื่อ 60 พรรษา และติดตามนักเรียน ในสถานการณ์ covid-19