ตชด.ปันสุข

พ.ต.ท.จอมภพ เสียงเพราะ ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๗ ได้จัดกิจกรรม “ตชด.ปันสุข” โดยได้เชิญชวน ขตร. และแม่บ้านในสังกัด ร่วมกันบริจาคเครื่องบริโภค สำหรับนำไปบรรจุใน “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

https://www.facebook.com/chumphon.41/videos/719259358848039