วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (กก.ตชด.41) โดยมีอ่านต่อ…